DİYETİSYENLİK

Diyetisyenlerin Uzmanlık Alanları

Diyetisyenlerin uzmanlık alanları konusundan önce tam olarak ne iş yaptıklarının açıklanması gerekir. Toplumumuzda genelde “zayıflamaya yardımcı olan doktor” olarak hafızalara kazınan bu doktorlar, işlerinin bir parçası bu olsa da daha geniş bir alanla ilgilenirler. Diyetisyenler bir besini, o besinin değerlerini ve insan bedeni üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini analiz etme kapasitesine sahip doktorlardır.

 

Bilindiği üzere alınan besinlerin türleri, besin değerleri ve diğer bazı özellikleri vücudun belirli bölgelerinde çeşitli sorunlar yaratabilir. Böyle sorunların ortaya çıkmaması için kişinin kendi vücuduna özel olarak beslenme programının oluşturulması gerekir. Dengeli ve sağlık beslenmek için gereken perhiz listelerinin oluşturulmasında diyetisyenler doğrudan görev alırlar.

Diyetisyenler arzu ettikleri taktirde çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Bu uzmanlık alanları spesifik olarak bazı besin türlerini, bazı vücut tiplerini baz alabileceği gibi; toplumu ve toplumun genel beslenme alışkanlıklarını da baz alabilir. Genel olarak sıralamak gerekirse diyetisyenler şu alanlarda uzmanlaşabilir:

  • Besinlerin kaynağından başlayıp insan midesine girene kadar geçen sürede maruz kaldıkları işlemler ve bu işlemlerin insan bedenine olan etkilerinin analiz edilmesinde,
  • Toplumun beslenme alışkanlıklarının tespit edilerek gerekli müdahaleler konusunda otoritelere tavsiyeler vermek konusunda,
  • Diyet ürünlerin ihtiyaç analizlerinin yapılması ve hangi yardımcılar kullanılarak diyet hale getirileceğinin araştırılması. Kısaca diyet ürün sektöründe,
  • Toplu yemek dağıtımlarında kalite kontrolünün ve besin değeri kontrolünün yapılarak halka düzgün hizmet sağlanmasında,
  • Ekonomik, yeterli ve dengeli beslenme konusunda uzmanlaşabilir.

1 Ayda 4 - 8 Kilo Vermek İster Misin?

Günümüzde toplum sağlığının önleyici müdahaleler konusunda hassas konuma gelmesiyle birlikte diyetisyenlere olan ihtiyaç da artmış durumda. Bunun temel sebebi artan sağlık sektörü harcamalarının toplum üzerinde oluşturduğu külfetin otoriteler tarafından hafifletilmek isteniyor olması gelir. Örneğin diyabetin büyük oranda beslenme alışkanlıkları daha ilk yaşlardan değiştirilerek tedavi edilmesi mümkündür. Bu ve bunun gibi durumlar için diyetisyenler özel çalışmalar yapmaktadır.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları

Diyetisyenlerin uzmanlık alanına göre çeşitli fonksiyonları bulunsa da en temelde besinlerin analiz edilmesi ve toplumun beslenme alışkanlıklarının kontrol edilmesi geldiğinden dolayı, diyetisyenlerin besinle ilgili her alanda çalışma imkânı bulduğunu söylemek yanlış olmaz. Diyetisyenler, kaynaktan, insan midesine kadar geçen süreçte gıdaların uğradığı işlemleri, bu işlemlerin gıdanın besin değerlerine olan etkisi, besinin insan vücuduna olan etkisini analiz eden meslek grubudur.

 

Çalışma alanı olarak ölçeklendirirsek doğrudan bireylere hizmet, toplu yemek tüketiminde hizmet ve sosyolojik çapta beslenme alışkanlıklarının analizi ve yönetimi şeklinde sıralayabiliriz.

Bireylere Hizmet

Günümüzde obezite olmasa da aşırı kiloların insanlar için büyük sorunlar teşkil ettiği bilinen bir gerçek. Çoğu zaman sadece yemenin kesilmesi ve spor egzersizleriyle kilo vermenin mümkün olmadığını gözlemliyoruz. Zayıflama sağlansa bile vücut fonksiyonlarında meydana gelen kayıpların telafi edilemediği büyük bir gerçek. Diyetisyenler bu gibi durumlarda kişinin kendi bünyesine uygun diyet listeleri hazırlayarak sağlıklı ve sürece yayılmış kilo kaybını sağlıyorlar.

Yemek Sektöründe Hizmet

Toplumun beslenme alışkanlıklarının analiz edilerek bu analiz sonuçlarının toplu yemek dağıtımlarında kullanılmasını sağlayan meslek grubu diyetisyenlerdir. Kişilerin tercih edeceği yemek türlerini, bu yemeklerle alacağı kalori miktarını hesaplayarak dengeli beslenilmesini sağlarlar. Örnek vermek gerekirse dengeli yemek çıkaramayan iş yerlerinde performans düşüşü gözlemlenir. Tam tersinde ise dengeli ve toplumun beslenme alışkanlıklarıyla paralel yemeklerin çıktığı iş yerlerinde ise işçi performansı yükselir. Yani girdi maliyetlerinin azaltılması noktasında da diyetisyenlere büyük roller düşmektedir.

Sosyolojik Analiz

Büyük yemek firmalarında ve iş yerlerinde toplumun beslenme alışkanlıklarının analiz edilmesi, sağlıksız ve dengesiz beslenmenin sonuçlarının araştırılması, otoritelere rapor halinde sunulması gibi işlerden de diyetisyenler sorumludur. Bu gibi bir iş yüksek analitik zekâ gerektirdiğinden dolayı yapması oldukça zordur. Ayrıca makro çapta ekonomik tasarruflar için gerekli analizleri doğrudan olmasa da dolaylı olarak beslenme raporlarını hazırlayan diyetisyenler yapar.

1 Ayda 4 - 8 Kilo Vermek İster Misin?

Diyetisyen hizmetleriniz için Uzman Diyetisyen Tuğba Yaprak‘ı 24 saat arayabilir yada yazabilirsiniz.